Maintenance of redundant small RNA gene copies over evolutionarytimescales via a retrotransposition motor?

Hoeppner M P, Poole A (2011), Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik

Institutions & Partners