The deep evolutionary roots of non-coding RNA – a comparative genomics approach.

Hoeppner M P (2011); Stockholms universitet, Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik, Stockholms universitet Naturvetenskapliga fakulteten

Institutions & Partners